Pravno obvestilo

To Pravno obvestilo pokriva vsebine spletnega mesta kc.tolmaci.si ter vse njegove funkcionalnosti.

Uporaba podatkov, zbranih na strani

Podatke uporabljamo za izvajanje klicev v klicni center in klicev, povezanih z zahtevki v klicni center, izvajanje podpore in vzdrževanja spletnega mesta, za obveščanje o novicah in spremembah, za komunikacijo z uporabniki, za obveščanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in drugih institucij o statistiki uporabe klicnega centra, in podobno. Podatki o vsebini pogovorov se hranijo do dve leti.
Podatki o posameznih uporabnikih, zbrani na naši stani, ne bodo, v kakršnikoli obliki, posredovani tretjim osebam. Za vsako morebitno posredovanje podatkov tretjim osebam bo zahtevana vaša odobritev. Podatki o uporabniku se hranijo izključno za namene delovanja klicnega centra.

Avtorske pravice

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (če ni drugače navedeno) je lastnik materialnih avtorskih pravic za vse vsebine in funkcionalnosti, ki jih najdete na straneh kc.tolmaci.si, izključujoč vsebino posameznih klicev v klicni center ter funkcionalnosti spletnih rešitev v lasti tretjih oseb, ki so na spletu na voljo v brezplačno uporabo.
Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vam dovoljuje uporabo (prikaz na vašem računalniku, tiskanje, prenos datotek, predvajanja zvočnih in video posnetkov, itd...) objavljene vsebine klicnega centra v namene uporabe klicnega centra. Prav tako je dovoljena nekomercialna ter izobraževalna uporaba, vendar le s predhodnim dovoljenjem Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ter na način, ki onemogoča objavo osebnih podatkov ter vsebine zahtevkov uporabnikov.

Pridržki

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost ali primernost podatkov, objavljenih na straneh kc.tolmaci.si.
Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ne prevzema odgovornosti v povezavi s škodo nastalo z uporabo klicnega centra ter za morebitne viruse, ki bi se prenesli k uporabnikom s te spletne strani.
Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe le-teh.
Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik v nobenem primeru ni odgovoren za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno in  nenamerno škodo, ki je nastala z uporabo informacij in podatkov najdenih na strani kc.tolmaci.si.